Goeie afspraken? Je kunt ziet zonder!

Burgerparticipatie IJmond (afgekort BIJ) heeft een sociale functie binnen de maatschappij. Werd de vroegere equivalent geassocieerd met geweld, tegenwoordig zijn ze de ogen en oren van de politie en hebben ze een sociale functie in de buurt.
Om deze reden hebben wij van BIJ een gedragscode opgesteld: elk lid dient zich hieraan te houden om zo, als individu, als groep maar ook als organisatie,  een betrouwbare en sociale partner te zijn voor alle partijen.

De gedragscode van BIJ

 

Wat is verdacht gedrag:

 • Combinatie van gedrag, locatie en tijdstip zijn bepalende factoren. Handel ook  wanneer je iets ziet dat je “een slecht gevoel”  / “onderbuik gevoel” geeft: alleen jij en je team kunnen dit beoordelen.
 • Onze aanwezigheid kan vaak al genoeg afschrikken. Bij ergere vergrijpen of verdachte omstandigheden: waarschuw direct politie of handhaving via 112, * tel. Nummer handhaving*, of via de portofoons.
 • We communiceren met woorden, niet met vuisten. We brengen respect op voor elke stem om zo respect terug te krijgen.
 • Geheimhouding is een pré: alles wat we als burgerparticipatie te horen krijgen, blijft binnen onze muren. Dit geldt zowel  voor interne zaken als informatie die binnenkomt. (m.u.v. politie en gemeente).
 • Externe communicatie wordt alleen verzorgt door de organisatoren, i.o.m. politie en gemeente.
 • Discriminatie op uiterlijk, geaardheid of ras doen we niet aan mee. Iedereen is gelijk en wordt op gelijke manier benaderd. Ook generaliseren is een vorm van discrimineren dus daar doen we niet aan : niet iedereen/iedere groep is namelijk in potentie slecht van zin.
 •  Denk in eerste instantie altijd eerst aan je eigen veiligheid en vervolgens aan de veiligheid van je team. Als jezelf niet veilig bent kan je anderen ook geen veiligheid bieden.
 • Bij het zien van verdachte situaties gebruiken we de volgende standaard om politie of handhaving te informeren:
  • Wat is er aan de hand;
  • Signalement/kenteken;
  • Tijdstip (en evt datum voor verslaglegging);
  • Exacte locatie;
  • Waarmee is de situatie verdacht ( vervoermiddel, manier van misdraging etc.).
 • We werken bij BIJ volgens het S.A.R. principe. Dat is:
  • Signaleren;
  • Alarmeren (112 of gelijkwaardig);
  • Reageren (wanneer situatie dat vereist).

Tot slot.

Wanneer we ons aan de genoemde gedragscode, houden hebben we een goede basis voor een succesvolle burgerparticipatie.

Bij misdragingen zullen we in overleg treden met de betrokkene(n) om zo te bepalen wat de beste opties zijn voor de toekomst.