Ambulancedienst

De term ambulance wordt gebruikt voor een voertuig dat:
medische hulpverleners en hulpmiddelen kan vervoeren naar een plaats waar behoefte is aan spoedeisende hulp ruimte biedt voor behandeling van slachtoffers of patiënten slachtoffers of patiënten kan vervoeren, bijvoorbeeld naar een ziekenhuis.

Sommige ambulances vervullen alle drie de taken, maar dat hoeft niet. In de lage landen is een ambulance veelal een auto (vaak ziekenwagen of ziekenauto genoemd), maar de term ambulance wordt ook gebruikt voor vliegtuigen, helikopters, boten, karren, motorfietsen en zelfs fietsen.

Een ambulancedienst is een organisatie die ambulances beschikbaar heeft en deze op afroep inzet.

Website: https://www.ambulancezorg.nl/

Brandweer

De brandweer is de instantie die zich bezighoudt met het redden van mens en dier en het voorkomen en bestrijden van brand en het verlenen van hulp bij ongevallen. Tot haar taken behoren ook voorlichting, controle op preventieve maatregelen, brandbestrijding en rampenbestrijding.

De Nederlandse brandweer beschikt over een wagenpark dat vuurrood van kleur is (kleurcode RAL 3000). Daarnaast zijn de voertuigen voorzien van BZK-striping (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), die in het leven is geroepen om de herkenbaarheid van de verschillende hulpverleningsdiensten te vergroten. De voertuigen van de brandweer zijn uitgerust met blauw zwaailicht en tweetonige hoorn.

Handige links:
Rookmelders

Website: https://www.brandweer.nl/

KNRM

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) is een particuliere stichting voor het verlenen van hulp aan in nood verkerende schepen langs de Nederlandse kust.

De Reddingmaatschappijen zijn opgericht in 1824 en vormen onderdeel van het Nederlandse reddingwezen. Aanleiding was een scheepsramp voor de kust van Huisduinen in oktober van dat jaar waarbij drie schipbreukelingen en zes redders het leven lieten.

De KNRM steunt vooral op giften van donateurs, nalatenschappen, sponsoring, subsidies en de inzet van ruim 1.300 vrijwillige bemanningen en medewerkers. Zij ontvangt ook subsidie van de staat. Vrijwilligers van de KNRM zijn 24 uur per dag beschikbaar voor het uitvoeren van search-and-rescue- en andere hulpverleningstaken op het water in opdracht van de Kustwacht.

Telefoonnummers:
– Werkdagen 0255-548454
– 24/7 woordvoering 06-20572979

Website: https://www.knrm.nl/

Politie

De politie is een overheidsdienst belast met de handhaving van openbare orde en veiligheid, het opsporen en onderzoeken van strafbare feiten, directe hulpverlening en het uitvoeren van aanhoudingen.

In Europees Nederland is er een nationaal politiekorps dat bestaat uit een Landelijke Eenheid, tien Regionale Eenheden en drie ondersteunende diensten in de vorm van een Politiedienstencentrum, de Politieacademie en de Staf Korpsleiding. In Caribisch Nederland is er het Korps Politie Caribisch Nederland.

De politie staat tijdens het handhaven van de openbare orde en bij uitvoering van de hulpverleningstaak onder het gezag van de burgemeester of gezaghebber. Wanneer de politie strafbare feiten opspoort en onderzoekt, staat zij onder het gezag van de officier van justitie of de gezamenlijke procureur-generaal van Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland.

Handige links:
– http://www.politie.nl
– http://www.123inbraakcheck.nl/
– http://www.politiekeurmerk.nl/
– http://www.politie.nl/wijkagenten (wie is je wijkagent)
– http://www.politie.nl/bureaus (waar is een politiebureau)

Handige tips:
– https://www.politie.nl/themas/woninginbraak.html

Telefoonnummers:
– Spoed: 112
– Teksttelefoon spoed: 0800-8112 (gratis)
– Dier in nood: 144

– Geen spoed wel politie: 0900-8844 *
– Teksttelefoon geen spoed wel politie: 0900-1844 *

– Vanuit het buitenland: 0031 343 57 8844
– Meld misdaad anoniem: 0800-7000 (gratis)
– Opsporingstiplijn: 0800-6070 (gratis)

De informatienummers met een sterretje (*) hebben een starttarief van 9,4 cent en kosten 2,76 cent per minuut, plus uw gebruikelijke belkosten. Voor de overige telefoonnummers betaalt u de gebruikelijke belkosten.

Social Media:
– http://www.twitter.com/politie
– http://www.facebook.com/politie
– http://www.youtube.com/user/politie

Website: https://www.politie.nl

Marechaussee

De Koninklijke Marechaussee (KMar), voorheen Het Wapen der Koninklijke Marechaussee (de marechaussee is sinds 1998 geen ‘wapen’ meer van de landmacht) is een politieorganisatie met militaire status. Deze wordt beheerd door de minister van Defensie. Ze is een van de vier krijgsmachtdelen van de Nederlandse krijgsmacht.

Vanwege de specifieke taak valt de Koninklijke Marechaussee, in tegenstelling tot de zee-, land- en luchtstrijdkrachten, niet onder direct bevel van de commandant der Strijdkrachten uitgezonderd wanneer de KMar in het buitenland wordt ingezet voor andere taken dan de politietaak t.a.v. militairen. Het Commando Koninklijke marechaussee (CKMar) voert politietaken uit op grond van de Politiewet (PW) 2012. De taken worden zowel nationaal als internationaal en tijdens missies uitgevoerd. Daarnaast levert het CKMar capaciteit aan de Commandant der Strijdkrachten voor deelname aan (militaire) missies waarbij het CKMar andere taken uitvoert dan die in de PW zijn opgedragen.

Het CKMar heeft als vast takenpakket:
– Bewaking/beveiliging van Koninklijke paleizen, ambassades in risicogebieden, De Nederlandsche Bank en belangrijke personen
– Handhaving Vreemdelingenwetgeving waaronder grenstoezicht en bestrijding identiteits-/documentfraude, mensenhandel en mensensmokkel
– Handhaving openbare orde en opsporing van strafbare feiten t.b.v. de Krijgsmacht
– Bijdrage aan opbouw van veiligheidssector in missiegebieden
– Politietaken en beveiliging van burgerluchthavens
– Samenwerking met en bijstand aan de reguliere politie en fungeren als strategische reserve voor de Nederlandse politie

Telefoonnummers:
– Centraal nummer: 0800-1814
– Vanuit het buitenland: +31 20 6038063

Website: http://www.marechaussee.net/